Cestovné poistenie

Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky
(30.5 kb)
Prepravný poriadok
(213.5 kb)
Garančné poistenie UNION 2020
(756.76 kb)

Komplexné cestovné poistenie UNION 

je určené pre účastníkov turistických ciest, organizovaných cestovnou kanceláriou.

Sadzobník

Sadzby - Komplexné cestovné poistenie pre klientov cestovných kancelárii

Tarifa A1 - kompletné poistenie TURISTA C- liečebné náklady, asist.služby, všeob.zodpov.za škodu D-  pre skupinové zájazdy 
Európa 2,00 0,70 1,3
mimo Európy 2,00 0,90 1,30
Svet  2,70 1,20 1,80

o jednotlivých balíkoch poistenia sa prosím informujte v našej CK